Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.10.2020
Figa optická prípojka F2BTS – trasa
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Figa optická prípojka F2BTS – trasa
14.10.2020
Figa optická prípojka F2BTS
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Figa optická prípojka F2BTS
14.10.2020
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania
5.10.2020
Výročná správa za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 5.10.2020
Názov Výročná správa za rok 2019
5.10.2020
Audítorská správa za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 5.10.2020
Názov Audítorská správa za rok 2019
5.10.2020
Sčítanie obyvateľov,domov a bytov
Detail dokumentu
Dátum 5.10.2020
Názov Sčítanie obyvateľov,domov a bytov
27.6.2020
Auditorská správa obce Figa za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Auditorská správa obce Figa za rok 2018
27.6.2020
Výročná správa obce Figa za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Výročná správa obce Figa za rok 2018
27.6.2020
Záverečný účet obce Figa za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Záverečný účet obce Figa za rok 2018
27.6.2020
Záverečný účet obce Figa za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Záverečný účet obce Figa za rok 2017
27.6.2020
Sadzobník na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Sadzobník na území obce Figa
27.6.2020
Štatút obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Štatút obce Figa
27.6.2020
Organizačný poriadok obecného úradu vo Fige
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Organizačný poriadok obecného úradu vo Fige
27.6.2020
Rokovací poriadok OZ vo Fige
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Rokovací poriadok OZ vo Fige
27.6.2020
Program odpadového hospodárstva obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Program odpadového hospodárstva obce Figa
27.6.2020
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Figa
27.6.2020
Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Figa
27.6.2020
Záverečný účet obce Figa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Záverečný účet obce Figa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
27.6.2020
Výročná správa obce Figa za rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Výročná správa obce Figa za rok 2016
27.6.2020
Záverečný účet obce Figa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2020
Názov Záverečný účet obce Figa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015