VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.2.2024
Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na čiastočnú opatrovateľskú službu prijímateľom opatrovateľskej služby
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2024
Názov Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na čiastočnú opatrovateľskú službu prijímateľom opatrovateľskej služby
Popis Návrh- VZN o podmienkach poskytovania príspevku na čiastočnú opatrovateľskú službu  prijímateľom  opatrovateľskej služby
2.2.2024
Návrh- VZN, s ktorým sa zrušuje VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2024
Názov Návrh- VZN, s ktorým sa zrušuje VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
Popis Návrh VZN, s ktorým sa zrušuje VZN o úhradách za soc. služby poskytované obcou
14.12.2023
VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov va ver.priestr.na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov va ver.priestr.na území obce Figa
Popis VZN o vyhradení miest a ustanoveni podmienok umiestnenia plagátov
14.12.2023
VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na území obce Figa
Popis VZN o podrobnostiach organizovanie miestneho referenda
14.12.2023
VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronockých služieb obcou Figa
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronockých služieb obcou Figa
Popis VZN o podrobnostiach el.komunikácie
14.12.2023
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpadna území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpadna území obce Figa
Popis VZN o miestnom poplatku za komunálný odpada drobný stav.odpad
14.12.2023
VZN o miestnych daniach na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN o miestnych daniach na území obce Figa
Popis VZN o miestných daniach na rok 2024
27.11.2023
Návrh -VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpadna území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2023
Názov Návrh -VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpadna území obce Figa
Popis Návrh - VZN o miestnom poplatku za kom.odpad a stav.odpad na území obce Figa
27.11.2023
Návrh -VZN o miestnych daniach na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2023
Názov Návrh -VZN o miestnych daniach na území obce Figa
Popis Návrh-VZN o miestnych daniach na území obce Figa
3.11.2023
Návrh-VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronockých služieb obcou Figa
Detail dokumentu
Dátum 3.11.2023
Názov Návrh-VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronockých služieb obcou Figa
Popis Návrh VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní el.služieb obcou Figa
25.9.2023
Návrh-VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 25.9.2023
Názov Návrh-VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na území obce Figa
Popis Návrh- VZN o  podrobnostiach organizácii miestneho referenda na území obce Figa
4.9.2023
Návrh-VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov va ver.priestr.na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2023
Názov Návrh-VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov va ver.priestr.na území obce Figa
Popis Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podm. na umiestň. volebných plagátov na ver.priestranstvách na území obce Figa počas volebnej kampane
15.6.2023
VZN č.5/2023 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2023
Názov VZN č.5/2023 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Figa
Popis VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Figa.
15.6.2023
VZN č.4/2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2023
Názov VZN č.4/2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
Popis VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Figa.
15.6.2023
VZN č.3/2023 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na uzemí obce Figa
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2023
Názov VZN č.3/2023 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na uzemí obce Figa
Popis VZN o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve na území obce Figa.
12.5.2023
NávrhVZN o náhradné zásobovanie pitnou vodou v obci Figa
Detail dokumentu
Dátum 12.5.2023
Názov NávrhVZN o náhradné zásobovanie pitnou vodou v obci Figa
Popis Návrh-VZN o náhradné zásobovanie pitnou vodou v obci Figa
12.5.2023
Návrh-VZN o vyprázdňovaní žúmp
Detail dokumentu
Dátum 12.5.2023
Názov Návrh-VZN o vyprázdňovaní žúmp
Popis Návrh-VZN o vyprázdňovaní žúmp z rodinných domov.
12.5.2023
Návrh -VZN o zákaze používania alkoholu na ver.priestranstvách
Detail dokumentu
Dátum 12.5.2023
Názov Návrh -VZN o zákaze používania alkoholu na ver.priestranstvách
Popis Návrh -VZN o zákaze používania alkoholu na verejných priestranstvách.
17.12.2022
VZN- o miestnom poplatku za TKO
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2022
Názov VZN- o miestnom poplatku za TKO
Popis VZN - o miestnom poplatku za TKO
17.12.2022
VZN - o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2022
Názov VZN - o úhrade za základné sociálne poradenstvo
Popis VZN - o úhrade za základné poradenstvo poskytované obcou