Základná škola a materská škola

– Mgr. Csilla Gyuránová  – riaditeľka ZŠ   /e-mail kontakt : zsfiga@post.sk /

 Katarína Adorjánová    – riaditeľka MŠ /e-mail kontakt : msfiga@post.sk /

Materská škola Figa
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky