Matričný úrad

Matrikárka: Mária Asztalosová

Obec Figa, Matričný úrad – Figa 11, 982 51 Figa
Tel./fax:  +421-047-5595-311
E-mail: info@obecfiga.sk

HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI:

 1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu

 2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva

 3. Zápis úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu

 4. Vydávanie výpisov z matriky

 5. Zápis do osobitnej matriky