Matričný úrad
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.8.2021
Žiadosť o vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu ziadost (2)
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Žiadosť o vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu ziadost (2)
13.8.2021
Uzavretie manželstva
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Uzavretie manželstva
13.8.2021
Zápis úmrtia do matriky
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Zápis úmrtia do matriky
13.8.2021
Vedenie osobitnej matriky
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Vedenie osobitnej matriky
13.8.2021
Vydanie duplikátu matričného dokladu
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Vydanie duplikátu matričného dokladu
13.8.2021
Zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu
13.8.2021
Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
13.8.2021
Zápis o určení otcovstva - súhlas
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Zápis o určení otcovstva - súhlas
13.8.2021
Zápis o určení otcovstva ešte nenarodeného dieťaťa
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Zápis o určení otcovstva ešte nenarodeného dieťaťa
13.8.2021
Žiadosť o prijaté predošlého priezviska po rozvode
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Žiadosť o prijaté predošlého priezviska po rozvode
13.8.2021
Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky pri sobáši
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky pri sobáši
13.8.2021
Žiadosť o vydanie xxxx listu
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Žiadosť o vydanie xxxx listu