Školstvo
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.12.2023
VZN ktorým sa zrušuje VZN č.1/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a škol.zariadeniam zriadeným obcou Figa
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN ktorým sa zrušuje VZN č.1/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a škol.zariadeniam zriadeným obcou Figa
Popis VZN-zrušenie VZN o fin.škol.zariadení
4.9.2023
Návrh -VZN ktorým sa zrušuje VZN č.1/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a škol.zariadeniam zriadeným obcou Figa
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2023
Názov Návrh -VZN ktorým sa zrušuje VZN č.1/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a škol.zariadeniam zriadeným obcou Figa
Popis Návrh VZN, ktoré zrušuje VZN č.1/2013 o poskytovaní fin.prostriedkov mat.škole a škol.zariadeniamzriadeným obcou Figa
15.6.2023
VZN č.2/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2023
Názov VZN č.2/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach
Popis VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach
15.6.2023
VZN č.1/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2023
Názov VZN č.1/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov
Popis VZN o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a škol.zariadeniam zriadeným obcou Figa.
24.3.2023
Návrh VZN o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadeným obcou Figa
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Návrh VZN o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadeným obcou Figa
Popis Návrh VZN o určení výšky príspevku na MŠ a školských zariadeniach zriadeným obcou Figa
24.3.2023
návrh VZN_o poskytovaní fin.prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Figa
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov návrh VZN_o poskytovaní fin.prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Figa
Popis Návrh VZN  o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Figa
6.5.2022
Zápis do MŠ na šk.rok 2022/2023
Detail dokumentu
Dátum 6.5.2022
Názov Zápis do MŠ na šk.rok 2022/2023
Popis Zápis do MS na šk.rok 2022/2023
7.4.2022
Zápis do 1.ročníka ZS - Beíratkozás az Alapiskola 1.évfolyamába
Detail dokumentu
Dátum 7.4.2022
Názov Zápis do 1.ročníka ZS - Beíratkozás az Alapiskola 1.évfolyamába
Popis Zápis do 1.ročníka ZS na šk.rok 2022/2023-Beíratkozás az Alapiskola 1.évfolyamába a 2022/2023-ra tanévre.
3.1.2022
Dodatok č.1 k VZN č.3/2021 o financovaní školstva na rok 2022 finál
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2022
Názov Dodatok č.1 k VZN č.3/2021 o financovaní školstva na rok 2022 finál
Popis Dodatok č.1 k VZN č.3/2021 o financovaní školstva na rok 2022.
29.11.2021
Návrh -Dodatok č.1 k VZN č.3/2021 o financovaní školstva na rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2021
Názov Návrh -Dodatok č.1 k VZN č.3/2021 o financovaní školstva na rok 2022
Popis Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.3/2021o financovaní školstva na rok 2022.
9.9.2021
VZN č.4/2021 o určení spádovej MŠ - schválené
Detail dokumentu
Dátum 9.9.2021
Názov VZN č.4/2021 o určení spádovej MŠ - schválené
Popis VZN č.4/2021 o určení spádovej MŠ
9.9.2021
VZN č.5/2021 o určení výšky príspevku MŠ a v šk.zar.-schválené
Detail dokumentu
Dátum 9.9.2021
Názov VZN č.5/2021 o určení výšky príspevku MŠ a v šk.zar.-schválené
Popis VZN č.5/2021o určení výšky príspevku MS.
15.8.2021
VZN školstvo mesačné poplatky na schvaľovanie
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2021
Názov VZN školstvo mesačné poplatky na schvaľovanie
15.8.2021
VZN školstvo spádová materská škola na schvaľovanie
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2021
Názov VZN školstvo spádová materská škola na schvaľovanie
16.6.2021
VZN č.2/2021 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2021
Názov VZN č.2/2021 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou
Popis VZN č.2/2021- o urč.miesta a casu zápisu dieťaťa do ZŠ.
16.6.2021
VZN č.1/2021- o určené školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2021
Názov VZN č.1/2021- o určené školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
Popis VZN č.1/2021 o urč.škol.obvodu ZS
16.6.2021
VZN č.3/2021- o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2021
Názov VZN č.3/2021- o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Popis VZN č.3/2021 o financ.škol a školských zar.
3.6.2021
Návrh VZN - o financovaní škôl a školských zariadení zariadených na územi obce
Detail dokumentu
Dátum 3.6.2021
Názov Návrh VZN - o financovaní škôl a školských zariadení zariadených na územi obce
3.6.2021
Návrh VZN - o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
Detail dokumentu
Dátum 3.6.2021
Názov Návrh VZN - o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
3.6.2021
Návrh VZN - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zraidenej obcou
Detail dokumentu
Dátum 3.6.2021
Názov Návrh VZN - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zraidenej obcou