Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Vyhlásenie výberového konania na MOaPS23.11.202308.12.2023Vyhlásenie výberového konania na MOaPS39d95_Vyhlásenie výberového konania MOaPS.pdf
Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu a opravného dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota19.10.202318.11.2023Verejná vyhláška8f764_Verejná_vyhláška o začatí schvaľovacieho procesu.pdf
Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom - dočasný záber05.06.202320.06.2023Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom-dočasný záber R2Bátka-Figac29d7_Oznámenie o začatí konania R2 Bátka -Figa.pdf
Zápis do 1.ročníka Základnej školy vo Fige-Beíratkozás a fügei alapiskola 1.évfolyamába 2023/202413.04.202320.04.2023Zápis do 1. ročníka - Beíratkozás a alapiskola 1.évfolyamába 2023/2024f4316_Zápis_do_1_ročníka_Beíratkozás.docx
Harmonogram odvozu odpadu na rok 202304.01.202304.01.2023Harmonogram odvozu odpadu na rok 2023.9c2e1_Harmonogram odvozu odpadu na rok 2023.pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ07.11.202206.12.2022Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy vo Fige.fb573_Výberové_konanie_na_obsadenie_funkcie_riaditeľa_MŠ_vo_Fige.docx
OZNAM oddelenia dokladov OR PZ SR23.11.202223.11.2022Oznam oddelenia dokladov OR PZ SR.d01d9_oznam_odd_dokladov_nov_2022.doc
Návrh-Zámenná zmluva na pozemok01.07.202220.07.2022Návrh na zámenu pozemkov.5678d_Zámenná zmluva na pozemok Návrh.odt
Protipožiarne opatrenia18.07.202218.07.2022Výzva hasičov o dodržiavanie protipožiarnych opatrení. 4df1e_Článok_-_Požiare..docx
Inflačná pomoc12.07.202212.07.2022Inflačná pomoc72de3_Inflačná_pomoc-_leták.docx
Oznámenie07.12.202122.12.2021Oznámenie - Zelený kraj -stratégia environmentálnej politiky BBSK - nahliadnutie do spisu9b4de_Oznámenie.docx
Uznesenia č.695 zo dňa 24.11.2021 - vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.202125.11.202125.11.2021Vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021a2938_Vyhlásenie núzdového stavu od 25.11.2021.pdf
Rozhodnutie – R2 Zacharovce- Figa03.02.202103.03.202109883_Rozhodnutie-R2-Zacharovce-Figa.pdf
Oznámenie o uloženie doporučenej zásielky21.12.202021.01.2021353d5_Oznamenie-o-ulozenie-dop.zasielky.pdf
Opätovné oslovenie AMO15.10.202015.11.20208809c_Opatovne_oslovenie_-_ziadost_o_sucinnost.pdf
Núdzový stav05.10.202005.11.20207464d_Nudzovy-stav.pdf
Oznam o presťahovaní oddelenia dokladov27.01.202027.02.20208f65d_oznam.pdf
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva27.01.202027.02.20202d059_Pozv__nka_na_sch__dzu.pdf
Naša obec je monitorovaná kamerovým sytémom27.01.202027.02.2020Viac na https://www.rzof.sk/figa
Výzva na predloženie ponuky27.01.202027.02.2020ce768_figa_vyzva.pdfce768_vyzva_figa_ver_osvetlenie.pdf