Náboženský život

V obci sa nachádza rímskokatolický kostol – kúria klasicistická z polovice 19. storočia.

Rímskokatolický kostol - kúria
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky